„Voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială: asistenţă şi servicii sociale, protecţia drepturilor omului, activităţi medico-sanitare, culturale, artistice, educative, de învăţămînt, ştiinţifice, umanitare, religioase, filantropice, sportive, de protecţie a mediului, sociale, comunitare."

"Voluntariatul este o activitate realizată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora, fără o recompensă de natură financiară, însă cu mai multe avantaje personale, cum ar fi acumularea de experienţe şi abilităţi noi".

"Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gîndi la recompense financiare." (Tracker)

"Orice muncă prestată relativ fără constrîngere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a urmări un cîstig financiar imediat." (Scheier)

"Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gîndi la recompense financiare." (Manover)

14 motive pentru care ar trebui să deveniţi voluntari:

 • pentru a vă distra
 • pentru a acumula experienţă şi abilităţi
 • pentru a cultiva noi prietenii şi contacte utile
 • pentru a învăţa lucruri noi, şi a forma deprinderi utile
 • pentru a da înapoi o parte din ceea ce aţi primit de la alţii
 • pentru a va simţi util
 • pentru a face parte dintr-o organizaţie prestigioasă
 • pentru a testa o nouă carieră
 • pentru a-i ajuta pe cei mai puţin norocoşi
 • pentru a realiza ceva, pentru a aduce o schimbare
 • pentru a ameliora viaţa comunităţii
 • pentru a învăţa să fii responsabil
 • pentru a face parte dintr-o echipă
 • pentru a înţelege problemele comunităţii în care trăiţi

În Declaraţia Universală cu privire la voluntariat se spune că acesta este o componentă fundamentală a societăţii civile, care animă cele mai nobile aspiraţii ale omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia. În plină perioadă de globalizare şi de schimbări, lumea devine mai mică, mai interdependentă şi mai complexă. Voluntariatul, în condiţiile actuale, reprezintă o modalitate ce poate susţine şi fortifica valorile comunităţii: binelui făcut aproapelui, promovarea drepturilor şi responsabilităţilor cetăţenilor, stabilirea punctelor de legătură între diferite culturi.

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Natiunilor Unite potrivit căreia „noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”.

Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul Naţional de Voluntariat din Paris, Franţa. Printre acestea se numără: tratarea egală, atenţie faţă de preferinţele personale, aprecierea experienţei de viaţă şi profesionale, a studiilor în contextul delegării sarcinilor, participarea la sesiuni de formare în domeniul activităţii prestate, asigurarea condiţiilor bune de lucru, dreptul de a fi ascultat şi de a se implica în planificarea activităţilor, exprimarea neîngrădită a opiniilor şi sugestiilor.

De ce este important voluntariatul? Am sa va raspund printr-o afirmaţe a liderului politic şi spiritual indian, Mahatma Gandhi „pentru că dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.

Calităţile apreciate ale unui voluntar sunt: creativitatea, activitatea benevolă, voinţa, dorinţa de a-i ajuta pe alţii, interes faţă de diferite domenii, deschidere, independenţă, cunoştinţe. Credeţi că voluntariatul înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi veselie? Deloc. A fi voluntar înseamnă a lucra zilnic asupra ta, a cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura anumite activităţi, a-ţi asuma responsabilităţi, a acumula experienţă. Contribuţia voluntarilor este resimţită nu doar de organizaţia în care activiază, prietenii lor, sau comunităţile din care provin, dar şi de societatea în întregime. În acelaşi timp, voluntariatul ajută tinerilor să-şi dezvolte abilităţi pe care sistemul educaţional formal deseori nu le poate oferi.

Misiunea activităţii de voluntariat este îmbunătăţirea serviciilor pentru comunitate prin implicarea comunităţii.

Scopurile şi obiectivele:

 • recrutarea, antrenarea, coordonarea şi recunoaşterea voluntarilor
 • dezvoltarea voluntariatului ca resursă ce ar satisface necesităţile societăţii
 • implicarea în soluţionarea problemelor comunităţii
 • sensibilizarea comunităţii şi aprecierea lucrului voluntarului
 • oferirea oportunităţilor pentru creşterea personală şi profesională

Ce obţii din voluntariat?

„Onestitatea reprezintă primul capitol din cartea înţelepciunii” – Thomas Gefferson.


Voluntariatul în voievod este amuzant şi plin de recompense. Veţi avea ocazia să învăţaţi lucruri noi, să redescoperiţi aventura, să vă faceţi prieteni, să petreceţi mai mult timp cu copilul dumneavoastră, dacă este cercetaş, şi să oferiţi ceva frumos comunităţii în care trăiţi.

Prin valorile şi principiile sale voievodul se integrează perfect în peisajul mişcărilor de tineret internaţionale. Organizaţia este o călăuză ce pledează pentru pozitivism, unitate şi deschidere.

Voievodul realizează misiunea sa în strînsă colaborare cu structurile sale democratice, reprezentative, eficiente şi simple la toate nivelele.

Prin activităţile sale voievodul contribuie la educarea tinerilor din R. Moldova, şi oferă alternative durabile provocărilor actuale, bazîndu-se pe valorile şi principiile cercetăreşti.

Vedem cercetăşia ca pe o mişcare puternică, animată de tineri care, prin acţiunile lor, investesc în propria ţinută spirituală şi intelectuală, altfel spus, într-un viitor prosper şi sigur.

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate