Arhiv 2016

SCRISOARE DESCHISĂ

Scrisoare-deschisăDomnului Pavel Filip,

                      Prim-ministru al Republicii Moldova

 

copie:    Ministerul Justiției

                Ministerul Afacerilor Interne

                     Serviciul de Informații și Securitate

                   Ministerul Afacerilor Externe şi

         Integrării Europene

                        Biroul pentru Relații cu Diaspora

 

SCRISOARE DESCHISĂ

Stimate domnule Prim-ministru,

După cum cunoașteți, pe data de 24 ianuarie 2016, la București, în incinta Parlamentului României s-a desfășurat Conferința Românilor de Pretutindeni, organizată de către deputatul român Eugen Tomac în parteneriat cu alte cîteva fonduri și organizații. La conferință au ținut alocuțiuni oficiali din cadrul statului român, invitați din diasporă, dar și ex-președintele României, Traian Băsescu. Au fost abordate mai multe subiecte, ce țin de viața românilor, aflați după graniță, în mod special, însă a fost vizat statul Republica Moldova. Menționăm că la conferința menționată a fost prezentă și formațiunea unionistă «Dreapta».

 

Invitații conferinței, dar și organizatorii au pledat deschis pentru lichidarea Republicii Moldova și alipirea țării la statul român, astfel încît „perspectiva de reîntregire a națiunii române nu poate rămîne doar un simplu subiect de dezbatere”.

 

Mai mult decît atît, ca o primă acțiune, în acest sens, a fost lansată ideea privind crearea unei televiziuni în Republica Moldova, cu denumirea „Unirea TV”. Acest post de televiziune ar urma să informeze „corect despre reîntregire prin creșterea numărului unioniștilor”. În vederea realizării acestui scop, președintele AO „Blocul Unității Naționale”, a lansat inițiativa de colectare a fondurilor pentru crearea acestei televiziuni, care la moment a acumulat cca 2500 euro.

 

Întreprinderea acestor acțiuni reprezintă o amenințare la adresa securității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova, ideile promovate de către aceste organizații și formațiuni fiind idei exclusiviste, care divizează societatea moldovenească.

 

Acțiunile și declarațiile acestor organizații constituie o sfidare directă a legilor Republicii Moldova. În preambulul Constituției Republicii Moldova, care este legea fundamentală a statului, este stipulat că „aspiraţiile seculare ale poporului moldovenesc de a trăi într-o ţară suverană” și „continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune”, dar și în preambulul Declarației de Independență e menționat că „Republica Moldova este un stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul, fără nici un amestec din afară”.

 

Nu este prima dată cînd vecinii noștri dau dovadă de atitudine neprietenoasă și lipsă de respect față de Republica Moldova, dînd de înțeles că poporul moldovenesc nu există, iar Republica Moldova este un stat creat artificial. Astfel de insulte la adresa noastră au fost multe. Spre regret, nu am observat întreprinderea unor măsuri prompte și corespunzătoare din partea autorităților Republicii Moldova (MAEIE, MAI etc.).

 

Ba mai mult, sîntem nevoiți să constatăm că și reprezentanții Republicii Moldova în străinătate lucrează împotriva intereselor Republicii Moldova, promovînd idei unioniste, dezbinînd și antagonizînd moldovenii aflați peste hotare. În multe ambasade și consulate diplomații moldoveni își permit să vorbească deschis că ei sînt reprezentanți ai unei țări temporare. Exemple sînt multe. Printre aceștea se regăsesc și unii diplomați care au fost recent numiți în alte țări și riscul că ei vor continua acolo aceeași activitate, este unul evident.

 

De ce cînd sînt numiți în funcție ei jura credință țării noastre, iar atunci cînd se află în străinătate, fac exact opusul, spunînd că țara noastră nu ar trebui să existe?

 

Dar vorba ceea, dacă nu ne pasă nici nouă, dacă nu ne stimăm noi înșine propria țară, nu-i purtăm grija cuvenită, cum oare vrem să ne-o poarte altcineva?

 

Domnule Prim-ministru,

 

Tema Unirii cu România este din nou vehiculată și readusă insistent în prim-plan în momentele de cumpăna pentru Republica Moldova. Criza din țară se acutizează, iar retorica unionistă însoțită de amenințări la adresa securității și statalității țării noastre se amplifică pe zi ce trece.

 

Lipsa unei reacții corespunzătoare la astfel de amenințări va împiedica și mai mult Guvernul care încearcă prin acțiuni mici și imediate să să îmbunătățească climatul investițional, să aplaneze pas cu pas criza politică și social-economică din țară, aflată în pragul unei catastrofe.

 

Activizarea organizațiilor formalizate pe teritoriul Republicii Moldova, precum și a altor asociații din exterior, susținute politic și financiar din afară (inclusiv prin intermediul Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni inclusiv din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României), precum și multiplele declarații ale autorităților românești reprezintă o imixtiune vădită în treburile interne ale Republicii Moldova, dar și un pericol real asupra independenței, suveranității și integrității Moldovei.

 

În legătură cu aceasta, prin prisma art. 32 alin. (3), art. 56  al Constituției Republicii Moldova, art. 339 și 341 a Codului Penal, Codului Contravențional al Republicii Moldova, conform prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea MAEIE Convenției de la Viena cu privire la relațiile diplomatice și obligațiilor dumneavoastră funcționale, cerem în mod insistent următoarele:

 

1)      Înaintarea, de către Guvern, a propunerii ca subiectul acțiunilor neprietenoase la adresa poporului moldovenesc să fie pusă pe agenda de lucru a următoarei Ședințe a Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova.

2)      Interzicerea activității AO „Blocul Unității Naționale” și AO „Tinerii Moldovei” pe teritoriul Republicii Moldova.

3)      Interzicerea activității „Acțiunea 2012” pe teritoriul țării.

4)      Prevenirea activității antistatale a organizațiilor neguvernamentale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

5)      Examinarea legalității activității și declarațiilor formațiunii «Dreapta»

6)      Examinarea legalității activității și declarațiilor Asociației Obștești "Onoare, Demnitate și Patrie" (ODIP) și portalului libertv.md

7)      Examinarea legalității acțiunilor și declarațiilor făcute peste hotare de către diplomații Republicii Moldova.

8)      Asigurarea unei reacții imediate a MAEIE în cazurile de imixtiune vădită în treburile interne ale Republicii Moldova

9)      Abrogarea Regulilor cu privire la înscrierea naționalității sau apartenenței etnice în actele de stare civilă aprobate de Ministerul Justiției (Ordinul SSC nr. 63 din 10.09.2014) și Modificarea articolului 248 din Legea nr. 100-XV- privind actele de stare civilă. Notă: În prezent legislația oferă posibilitatea înscrierii naționalității în actul de naștere la cerere, în temeiul declarației privind naționalitatea, la împlinirea vîrstei de 16 ani depusă de titularul actului. De menționat că conform legislației în vigoare declarația poartă un caracter definitiv, titularul actului fiind în imposibilitatea de a retrage declarația sau de a reveni asupra opțiunii de a declara o altă naționalitate sau apartenență etnică.

10)  Suspendarea Memorandumului de înţelegere dintre Biroul pentru Relaţii cu Diaspora (BRD) din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova şi Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni (DPRRP), din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României, semnat pe 20 octombrie 2015.

11)  De anulat Acordul între Departamentul Carabinierilor al Ministerului de Interne și Inspectoratul General al Jandarmeriei României din septembrie 2010, prelungit în anul 2013.

12)  Examinarea legitimității activității și declarațiilor Mișcării Tinerii Moldovei și a reprezentanților grupei de inițiativă Sfatul Țării -2.

 

Prin urmare, rugăm, în baza legii cu privire la petiționare nr. 190 din 17 iulie 1994, să ne informați despre rezultatele examinării prezentei petiții și acțiunile întreprinse în termenii prevăzuți de legislație.

Resurse Recomandate

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate