Lupta naţională moldovenească a apărut cu secole în urmă, fiind atât un mijloc de dezvoltare fizică a tineretului, cât şi de pregătire a forţelor armate. Materialele de arhivă istorică şi literare au scos în evidenţă realităţi privind anumite procedee teh­nice, tactici şi metode de pregătire pen­tru competiţii. Documentele studiate au relevat că aici au existat doua variante ale luptei naţionale: cu piedică şi fără. În partea de nord a Moldovei se prac­tica lupta fără piedică, iar în centru şi la sud - piedica era permisă pentru blo­carea picioarelor şi lovirea peste coapse. Bineînţeles, lipsea instruirea organizată, în schimb regulile şi tehnica de luptă se transmiteau din generaţie în generaţie.

„Stilul de luptă practicat de voievozi reprezintă mai mult decât o disciplină. Este un mod de dezvoltare spirituală utilă a unui adolescent, care sustrage atenţia de la obiceiuri dăunătoare cum ar fi drogurile, alcoolul, sau infracţiunile. Este greşită abordarea potrivit căreia artele marţiale dezvoltă agresivitatea. Este misiunea instructorilor de a nu permite dezvoltarea acestei calităţi. Dacă antrenorul, în timpul antrenamentelor cultivă toleranţa, atunci sportivul nu va fi agresiv. Agresivitatea se va manifesta doar pe câmpul de luptă. Ştiu din propria experienţă: mai mulţi tineri care au început să facă arte marţiale au devenit mai toleranţi şi înţelegători”, ne-a povestit Nicolae Pascaru.

Federaţia acţionează în direcţia creării condiţiilor avantajoase pentru antrenamente şi facilitării accesului la campionatele naţionale şi internaţionale. Maestrii şi-au asumat şi responsabilitatea de a educa o generaţie cu spirit patriotic şi cu simţul solidarităţii etnice. De aceea, sistemul de lupte “Voievod” este practicat, în egală măsură, de către aborigeni şi minorităţi etnice , cum ar fi: ruşi, ucraineni, bulgari, evrei, ţigani. Voievozii se expun împotriva diferenţierii etnice, adică între „moldoveni” şi „străini” şi promovează, prin atitudine şi acţiuni, ideea convergenţei între popoare. Numai astfel, consideră ei, poatefi asigurat progresul Republicii Moldova. Promotorii tehnicilor de luptă naţională se simt datori să creeze şi să promoveze o imagine solidă a ţării peste hotare. Misiunea lor, în contextul dat, este de a aduce cât mai multe beneficii statului ai cărui cetăţeni sunt, atât prin prestaţii bune la competiţiile internaţionale, cât şi prin implementarea, la nivel local, a mai multor proiecte sociale.

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate