„Cea mai înverşunată luptă este cu tine însuţi, te afli în ambele tabere” – Voltaire.

Stilul de luptă "Voievod" are rădăcini încă în istoria zbuciumată a Moldovei, şi este reprezentată de luptătorii cu sabia, suliţa şi lancea. În concordanţă cu aceste obiceiuri, stilul naţional de luptă, cu trăsături istorice, a căpătat denumirea de "Voievod".

Pe timpurile lui Ştefan cel Mare şi Sfînt populaţia era încadrată în luptă fără excepţii, indiferent de pătura socială: boieri, negustori, ţărani. În acea perioadă în lăcaşurile sfinte se adunau ostaşii înainte de luptă, ca să se sfătuiască şi să-şi ureze noroc. Totodată asemenea localuri ofereau refugiu pentru mulţimea înfometată. Pe atunci oastea Ţării Moldovei nu era foarte mare, dar dispunea de forţe pentru a învinge inamicii mai numeroşi şi mai înarmaţi.

Oastea Ţării Moldovei cunoaşte o dezvoltare destul de îndelungată, şi apare odată cu formarea statului medieval.

În perioada de referinţă oastea era împărţită în două categorii:

1. Oastea cea mică sau boierimea

2. Oastea mare sau ţărănimea

Prima menţiune despre contingentul armatei Ţării Moldovei o găsim la Manole Neagos, care spune că pe timpul lui Petru I Muşat domnul dispunea de o oaste mică constituită, constant, din aproximativ 10. 000 de oşteni. Tot pentru această perioadă Radu Rosetti ne dă o cifră, care variază între 6000 şi 10000, în dependenţă de nevoile ţării. Aceeaşi cifră este întîlnită şi în timpul domniei lui Alexandru cel Bun, în hrisoavele lui Hurmuzaki, ce dateaza cu anul 1430. Cu nouă ani mai tîrziu, în 1439, Ioan Torzelo, sfetnicul împăratului bizantin, numără oastea Moldovei la 15000 de călăreţi „cei mai viteji”. În această categorie erau incluşi boierimea mijlocie şi mică. Deci, observăm că numărul oştirii la sfîrşitul sec. XIV şi începutul secolului XV nu depăşeşte cifra de 15000. Însă aceste date sunt greu de verificat, deoarece lipseşte un studiu demografic aprofundat.

În a doua jumătate a secolului XV-lea avem o informaţie mai clară despre densitatea populaţiei Ţării Moldovei. Se observă astfel o creştere a locuitorilor la oraşe, fapt consemnat şi de majoritatea cronicarilor, pe alocuri situaţia demografică fiind comparabilă cu cea din oraşele Europei Occidentale.

Organizaţia "Voievod" este o combinare multilaterală între antrenament şi seminare educative, apreciată, inclusiv şi în cadrul campionatelor internaţionale, unde voievozii ocupă locuri distinse, demonstrînd astfel competenţa tineretului moldovean, dorinţa lor de afirmare pe arenele sportive. Organizaţia se evidenţiaza prin faptul că într-o perioadă scurtă de timp a reuşit să atragă recunoaşterea pe plan naţional şi mondial.

Lupta "Voievod" încadrează sute de tineri, dornici să devină sportivi cu renume. O bună parte dintre aceştia şi-au îndeplinit visul, obţinînd medalii la campionate naţionale, europene şi mondiale, şi foarte important, alegîndu-se cu titlul de campioni unici. Ei reprezintă adevărate personalităţi, spirite remarcabile, şi lideri puternici, care contribuie la progresul acestei ţări şi la răspîndirea ideilor patriotice. Sistemul de lupte "Voievod" formează o mare familie, care enumeră, atît cetăţeni autohtoni, cît şi minorităţi etnice, cum ar fi: ruşi, ucraineni, bulgari, evrei, ţigani, a căror deviză este afirmarea pe plan sportiv şi făurirea unui nume distins Republicii Moldova. Astfel, organizaţia "Voievod" nu numai că aduce mari beneficii ţării, dar şi favorizează recunoaşterea internaţională a societăţii în ansamblu.

Federaţia "Voievod" permanent colaborează cu fondul de binefacere "Единодушие", fapt ce-i permite să deie o mînă de ajutor sportivilor eminenţi şi celor din familii defavorizate, încurajîndu-i să se perfecţioneze şi să-şi dezvolte un spirit puternic. Cea mai esenţială sarcină, şi cel mai important scop al organizaţiei este de a atrage în procesul educaţional-sportiv copiii din familii social-vulnerabile şi problematici, orfanii şi minorii aflaţi la evidenţa poliţiei. Astfel ei pot fi îndrumaţi pozitiv şi încadraţi în societate, precum şi instruiţi să urmeze un mod de viaţă corect şi sănătos. De asemenea, organizaţia dispune de numeroase proiecte, ce conţin fonduri de beneficii şi ajutor material pentru diferite categorii de persoane.

Noua generaţie de tineri nu e obişnuită să pună multe întrebări, din teamă, sau respect, noi însă le oferim această posibilitate. Organizaţia se străduie să creeze condiţii avantajoase pentru antrenamente şi, nu în ultimul rînd, să asigure accesul liber la campionate peste hotare, precum şi organizarea lor în Republica Moldova. Noi avem menirea de a pregăti tînăra generaţie în direcţia aplanării în viitor a litigiilor interstatale şi ne îndreptăm toate eforturile spre consolidarea simţului patriotic. "Voievodul" este dator de a fi responsabil în faţa întregii ţări, şi de a merge în întîmpinarea viziunilor constructive, iar mai presus de toate, să aducă beneficii şi utilitate statului moldovenesc. "Voievodul" se expune împotriva diferenţierii etnice, adică între "moldoveni" şi "străini", şi pledează pentru unificarea popoarelor. Suntem o parte a acestui pămînt, pentru progresul căruia trebuie să luptăm şi să evoluăm pe plan mondial. De remarcat că un efort imens spre îndeplinirea acestei misiuni îl depune conducerea ţării, însă fără contribuţia directă, pozitivă a societăţii, viitorul nostru va fi şi mai mult mutilat, din punct de vedere economic, social şi cultural.

A fi om – este mai întâi de toate o responsabilitate faţă de tot ce ne înconjoară. Fiinţa omenească se naște nu pentru a trăi trist şi în zadar, dar pentru a tinde de fiecare dată spre cele mai înalte culmi, care pot pot fi atinse doar printr-o muncă asiduă. Este destul de important ca fiecare dintre noi să-şi aleagă profesia după bunul plac. Indiferent de poziţia sa în societate, sau de profesie trebuie să manifestăm respect pentru om. “A fi domn e întîmplare, a fi om e lucru mare”. Înţelepciunea este cărarea poate cea mai importantă în viaţă, iar credinţa - lumina ei. Sămînţa înţelepciunii poate încolţi numai atunci cînd există știinţă.

A fi deştept și a fi înțelept sunt două lucruri diferite, aşa cum sensul cuvintelor a ști și a cunoaşte au un alt caracter. Adevăratul patriot nu este indiferent de soarta statului și a libertăţii poporului său, şi este cu siguranţă conştient de adevărul că omul nu poate fi apreciat după bogăţie și lux, dar după faptele făcute din inimă.

Schimbările politice din Republica Moldova au lăsat o amprentă dureroasă, mai întîi de toate asupra națiunii, care, în mare parte și-a pierdut orice speranţă. Soluţia pentru un nivel de trai decent se află în mînile fiecărui cetăţean. Această țară situată “în calea tuturor răutăților” merită o soartă mai bună, pentru care trebuie să luptăm cu toții, așa cum afirmă Coşbuc în poezia sa: “O luptă-i viața, deci te luptă,/ Pe seama că ești un nemernic,/ Cînd n-ai un țel hotărîtor”. Ar trebui ca vorbele frumoase adresate poporului din partea autorităților de stat să nu fie doar cuvinte false, căci este țara noastră, a tuturora…

Generația tînără desfăşoară activităţi și antrenamente în localuri lipsite de căldură, fără utilaje sportive necesare. şi în ciuda acestei situaţii tinerii perseverează și duc faima țării noastre peste hotare. Nu în zădar se spune că anume sportivii sunt calificaţi drept cei mai buni ambasadori ai țării.

Ar fi mai bine să ne schimbăm viitorul, educînd în tînăra generație simţul demnităţii, omeniei şi patriotismului. Orice stat care îşi doreşte să fie puternic şi stimat trebuie să ridice nivelul de trai al cetăţenilor săi, şi apoi să se ocupe de politică. Or ce fel de stat este acela de unde oamenii fug, sau trăiesc în mizerie? Avem nevoie de politicieni, diplomaţi şi economişti cu o minte lucidă, capabili să ne scoată din impas. De aceea generaţia tînără trebuie să gîndească liber şi să trăiască în unison cu valorile democratice.

Este îmbucurător faptul că în oraşele, comunele şi satele republicii activează diverse secţii sportive unde oricine poate face arte marţiale, volei, fotbal şi dansuri, deoarece în asemenea mod tinerii pot să se dezvolte multilateral. Încadrarea minorilor în astfel de activităţi va reduce rata infracţiunilor şi va creşte nivelul lor de cultură. Este un factor negativ cînd administraţia locală nu înterprinde nimic pentru a crea cît de cît condiţii pentru educarea tineretul, care din plictiseală sau disperare se refugiază în plăcerile amăgitoare ale drogurilor, ţigărilor şi alcoolului. Din păcate, guvernarea statului acordă o atenţie mică sportivilor care se întorc de la competiţiile de anvergură cu succese notorii. Dar vina cine o poartă?Săraci sau indeferenţi?

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate