„Lupta este virtutea care susţine viaţa”. – Morihei Uesheiba.


Termenul „Voievod”, de origine slavă, este unul din titlurile acordate căpeteniilor militare, care a fost preluat ulterior şi de alte popoare. În accepţiunea cancelarilor din Ţara Moldovei şi Ţara Românească termenul de Voievod presupune „conducător al armatei spre deosebire de cea de domn”.
Potrivit DEX-lui, „VOIEVÓD” înseamnă: 1. (În evul mediu) era titlu dat domnilor Ţării Moldovei şi Ţării Româneşti, precum şi guvernatorului Transilvaniei (până în 1571) domn, vodă; principe; persoană care avea acest titlu. 2. Comandant de oaste; căpitan. (În credinţa ortodoxă, creştină) Căpetenie a cetelor de îngeri. 3. Mai-marele unei cetăţi, al unui ţinut; guvernator; boier de rang mare. 4. Căpetenie a unei cete sau a unui sălaş de ţigani.
Lupta Naţională „Voievod” nu este doar pentru tineri. Aici sunt implicaţi şi mulţi adulţi, din toate categoriile sociale, care sprijină dezvoltarea tinerilor, şi ajută organizaţia coordonând diferite activităţi. De remarcat că, toţi acei care se dedică domeniului împărtăşesc bucuria de a fi de folos tinerilor şi de a-i ajuta să – şi atingă scopul propus.

Misiunea reprezintă sarcina, împuternicirea dată cuiva, de a face un anumit lucru.
Misiunea Voievod este de a fortifica cadrul de expresivitate, afirmare şi comunicare pentru generaţiile actuale şi viitoare în scopul asigurării bunăstării umane şi exercitării valorilor fundamentale.

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate