Art. 1. Acest regulament se aplică tuturor competiţiilor organizate de către Federaţia de Luptă Naţională «VOIEVOD», pentru toţi membrii, indiferent de poziţia lor în cadrul Federaţiei, pentru toţi deţinătorii de grade sau clasificări la Luptă Naţională «VOIEVOD», pentru toţi competitorii de sex masculin, feminin, copii, juniori sau seniori.

Art. 2. Competiţia – este o formă organizată de manifestare sportivă care are scopul de a etala şi compara calităţile fizice, tehnice, psihice şi tactice ale sportivilor, contribuind astfel la: consolidarea calităţii Luptei Naţionale «VOIEVOD», crearea condiţiilor egale pentru toţi participanţii, buna selectare şi pregătire a loturilor naţionale ale Republicii Moldova pentru participarea la Concursurile Internaţionale.

Art. 3. Regulile din regulament pot fi modificate de către organizatori, doar cu aprobarea Biroului Federal al Federaţiei de Luptă Naţională «VOIEVOD».

Art. 4. Oficialii competiţiei sunt următorii:

-Preşedintele Federaţiei

-Secretarul General al Federaţiei

-Vicepreşedinţii Federaţiei

- Reprezentantul Agenţiei Sportului din Republica Moldova

-Membrii Biroului Federal

-Directorul de competiţie

-Directorul de arbitraj

-Arbitrii competiţiei, indiferent de funcţia pe linie de arbitraj deţinută în cadrul concursului, atestaţi de către Federaţie.

Art. 5. Probele competiţiei:

Competiţiile, împărţite în compartimente individuale şi pe echipe se vor desfăşura în conformitate cu regulile oficiale ale Federaţiei de Luptă Naţională «VOIEVOD» în baza probelor:

1. Forme tradiţionale (individual)

2. Forme tradiţionale (echipe)

3. Demonstraţie (echipe)

4. Lupta «VOIEVOD» (individual)

5. Lupta «VOIEVOD» (echipe)

6. Lupta cu armele

7. Tehnici speciale

8. Spargeri forţă

Forme tradiţionale (individual) – complexe formale «Voievod» Nr.1 / Nr.2 / Nr.3 / Nr.4 / Nr.5

Fiecare competitor prezintă unul din complexele formale Voievod, conform gradului pe care îl deţine.

Forme tradiţionale (echipe) – complexe formale «Voievod» pe echipe - masculin / feminin / mixte

Echipe -2 competitori, echipe -3 competitori, echipe -4 competitori, echipe -5 competitori, echipe -6 competitori.

Fiecare echipă prezintă la alegere unul din complexele formale Voievod.

Demonstraţie (echipe) – programe show

Lupte programate / lupte programate cu armele / autoapărare / tehnici şi spargeri artistice.

Fiecare echipă prezintă un programe show de maximum 10-minute.

Lupta «VOIEVOD» (individual) – semi-contact / full-contact

Preliminări – 2 runde x 1,5 minute; semifinale – 2 runde x 2 minute; finale – 3 runde x 2 minute.

Lupta «VOIEVOD» (echipe) – semi-contact / full-contact

Echipe -2 competitori, echipe -3 competitori.

Preliminări – 1 rundă x 3 minute; semifinale – 1 rundă x 4 minute; finale – 1 rundă x 5 minute.

Lupta cu armele (individual) – sabia / măciuca / buzduganul

Preliminări – 2 runde x 1 minute; semifinale – 2 runde x 1,5 minute; finale – 3 runde x 2 minute.

Tehnici speciale (individual) – lungime / înălţime

Fiecare competitor efectuează o săritură în lungime sau înălţime, cu spargerea obiectelor la sfîrşit.

Se permite maximum 2 încercări.

Spargeri forţă (individual) – mână / picior

Fiecare competitor efectuează o lovitură cu mâna sau piciorul, cu spargerea obiectelor la sfîrşit.

Se permite doar o încercare.

Notă: La competiţii se utilizează sistemul de eliminare.

Art. 6. Categoriile:

Concurenţii se împart pe categorii: copii, juniori, seniori (masculin / feminin).

1) Categoriile de vîrstă:

Copii: 5-6 ani / 7-8 ani / 9-10 ani / 11-12 ani

Juniori: 13-14 ani / 15-16 ani / 17-18 ani

Seniori: +18 ani

2) Categoriile de greutate:

Copii: -20kg / -25kg / -30kg / -35kg / -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / -60kg / +60kg

Juniori: -40kg / -45kg / -50kg / -55kg / -60kg / -65kg / -70kg / -75kg / -80kg / +80kg

Seniori: -60kg / -65kg / -70kg / -75kg / -80kg / -85kg / -90kg / -95kg / -100kg / +100kg

3) Categoriile de înălţime:

Copii: -130cm / -140cm / -150cm / -160cm / +160cm

Juniori: -150cm / -160cm / -170cm / -180cm / +180cm

Seniori: -160cm / -170cm / -180cm / -190cm / +190cm.

4) Categoriile de grad pentru Centurile Colorate:

Copii: 8-7kup / 6-5kup / 4-3kup

Juniori: 6-5kup / 4-3kup / 2-1kup

Seniori: 4-3kup / 2-1kup

5) Categoriile de grad pentru centurile negre:

Copii: 1dan

Juniori: 1dan / 2dan

Seniori: 1dan / 2dan / 3dan / 4dan

Toţi competitorii trebuie să fie sănătoşi (să aibe viză medicală pe carnetul de legitimare sportivă) şi în deplinătatea facultăţilor mintale, indiferent de probele la care concurează. Totodată, este necesar să fie legitimaţi la cluburile afiliate şi înregistrate la Federaţia de Luptă Naţională «VOIEVOD», precum şi posesori ai diplomelor de centuri colorate eliberate / recunoscute de Federaţia de Luptă Naţională «VOIEVOD» sau de centuri negre eliberate / recunoscute de Federaţia de Luptă Naţională «VOIEVOD».

Art. 7. Responsabilitatea pentru rănire şi asigurarea competitorilor:

Toţi sportivii trebuie să deţină un certificat, care să confirme capacitatea de a face faţă efortului fizic. În plus, în temeiul unui formular, completat la etapa de înscriere pentru concurs, ei îşi asumă toată responsabilitatea în legătură cu eventuale accidente. Răspunderea pentru starea sănătăţii sportivului o poartă conducerea echipei, pentru care evoluează participantul.

Art. 8. Echipamentul de concurs, protecţie şi siguranţa sportivilor:

Echipamentul sportivilor este format din echipament de concurs şi de protecţie.

Echipamentul de concurs constă dintr-un costum specific cu emblema «VOIEVOD», amplasată sus în partea stîngă a pieptului şi pe spate; o centură de dimensiuni oficiale, care indică gradul deţinut de sportiv. În zona din dreapta pieptului este emblema Clubului, iar pe mîneca stîngă, sau dreaptă, mai sus de cot, pe o suprafaţă de 10 cm pătraţi, emblema sponsorului.

Echipamentul de protecţie a sportivilor se împarte în obligatoriu şi opţional.

Echipamentul de protecţie obligatoriu constă din dispozitive de siguranţă pentru cap (căscă), dinţi (capă), regiunea inguienă (racovină), mîini (mănuşi) şi picioare (botoşei, care acoperă călcîiul pe exterior şi degetele picioarelor, iar porţiunea superioară a labei piciorului şi călcîiului este acoperită de bandă dublă de protecţie a botoşelului). Echipamentul de protecţie opţional poate fi alcătuit din: apărători pentru dantură, organe genitale, tibie, sâni.

Echipamentul de protecţie este aprobat de către regulamentul Federaţiei de Luptă Naţională «VOIEVOD», şi este fabricat din material elastic căptuşit cu burete sau cauciuc. Acesta nu va conţine metal, plastic dur, os sau alte materiale dure (fermoare, capse, ţinte) ce pot cauza rănirea adversarului. Sunt interzice, în timpul competiţiei, bijuteriile şi alte accesorii. Părul trebuie prins doar cu elastic moale, care nu alunecă, fără clipsuri sau fluturaşi din plastic. Sportivele pot să poarte sub costum maiouri, tricouri, sutiene doar de culoare albă.

Nu este permis niciun alt echipament de protecţie în afară de cel indicat. Sportivii cu răni trebuie să convingă arbitrii de necesitatea aplicării bandajului, şi să obţină aprobarea înainte de participare la competiţie. Bandajele nu pot fi strînse cu ace, or materiale dure, şi nici folosite ca extrasuport.

Notă: Consumul de droguri, băuturi alcoolice şi fumatul, în timpul sau în afara concursului sunt srict interzise.

Art. 9. Cerinţele faţă de sportivi în sala de competiţii:

Sportivii trebuie să salute oficialii din sala de competiţii, sau în afara ei, prin aplecarea trunchiului într-un mod specific VOIEVOD-ului şi pronunţarea cuvântului «VOIEVOD». Antrenorii au obligaţia să-i prezinte pe oficiali sportivilor. Sportivii se vor saluta reciproc, vor saluta şi juriul, la începutul şi sfîrşitul fiecărei întîlniri. Nu au însă voie să părăsească tribuna, sau locul destinat publicului, şi să intre în spaţiile de concurs, fără a fi chemaţi.

Este interzisă traversarea sălii prin spaţiul dintre masa juriului şi ring. În acest scop va fi folosită doar partea îndepărtată a ringului. Sportivii vor coborî pe spaţiul de încălzire doar cînd vor fi chemaţi de la masa oficială, iar în ring, numai în urma anunţului nominal. Numai antrenorii sau instructorii pot să întrebe juriul despre ordinea intrării sportivilor în ring.

În sala de concurs se vor afla doar persoanele oficiale, sportivii implicaţi în concurs, personalul de deservire şi forţele de ordine.

Orice încălcare a prevederilor va fi penalizată de către comisia de disciplină, sau directorul de arbitraj. Echipa va fi amendată, iar repetarea abaterii poate duce la descalificarea sportivilor pentru toate probele.

Amenda va fi inclusă în fondurile Federaţiei de Luptă Naţională «VOIEVOD».

Art. 10. Componenţa consiliilor ringului:

Consiliile ringului sunt formate din maxim trei arbitri seniori şi cinci arbitri ai ringului.

a) Arbitrii seniori sunt aşezaţi la loc de onoare la masa din faţa ringului. La mijloc este preşedintele juriului, care va lua decizia finală cu privire la rezultatele concurenţilor, şi se va pronunţa în cazul neînţelegerilor sau contestaţiilor.

La masa preşedintelui juriului trebuie să se găsească cîte un registrator, care va înregistra meciul şi un cronometror, care va indica începutul, sfîrşitul şi durata fiecărui meci.

b) arbitrii ringului sunt aşezaţi pe scaune în faţa ringului.

La probele - forme tradiţionale (individual), forme tradiţionale (echipe) şi demonstraţie arbitrii vor sta în faţa mesei preşedintelui juriului, iar distanţa dintre ei va fi de 1,5 m. Arbitrul de la mijloc va da comenzi sportivilor şi îi va anunţa în legătură cu forma impusă. Preşedintele juriului va desemna un arbitru, care va prelua fişele de arbitraj şi le va aduce la masa juriului.

La probele - lupta «VOIEVOD» (individual), lupta «VOIEVOD» (echipe) şi lupta cu armele patru arbitri, numiţi arbitri de colţ, vor sta la colţurile suprafeţei de concurs. Aceştia vor acorda puncte în conformitate cu regulamentul de arbitraj.

Cel de-al cincilea arbitru, numit arbitru de centru, va sta în centrul ringului. Rolul său este de a controla meciul şi de a sancţiona abaterile sportivilor de la regulamentul de arbitraj, cu avertismente sau cu un punct minus. Ultima penalizare va fi aplicată doar cu acordul preşedintelui juriului.

Arbitrul de centru trebuie să arbitreze astfel încît să observe mişcările sportivilor, şi concomitent, să păstreze contactul vizual cu preşedintele juriului, unicul oficial împuternicit să decidă eliminarea sportivului din concurs, dacă situaţia are suport legitim.

Excluderea sportivului va fi executată de către directorul de arbitraj, la sesizările arbitrilor.

La probele - tehnici speciale şi spargeri forţă doi arbitri vor sta în faţa mesei preşedintelui şi vor monitoriza corectitudinea poziţiilor şi execuţiilor care stabilesc punctajul.

Art. 11. Ţinuta arbitrilor şi oficialilor:

În sala de competiţie arbitrii de colţ trebuie să poarte cămaşa albastră cu emblema «VOIEVOD», cravată galbenă, pantaloni negri, pantofi în stil sport, de culoare neagră sau albă. Arbitrul de centru trebuie să îmbrace cămaşă galbenă cu emblema «VOIEVOD» cravată albastră, pantaloni negri, pantofi în stil sport, de culoare neagră sau albă. Oficialii, cu excepţia reprezentantului Agenţiei Sportului, la fel vor pune pe ei costumele cerute de regulamentul Federaţiei de Luptă Naţională «VOIEVOD» al arbitrilor.

Art. 12. Comportamentul arbitrilor şi oficialilor:

-oficialii şi arbitrii trebuie să se poarte etic şi cu demnitate

-trebuie să fie atenţi în timpul competiţiei

-trebuie să fie obiectivi cînd iau o decizie

-trebuie să fie distanţi faţă de competitori

-nu au voie să-şi arbitreze propriii sportivi, cu excepţia arbitrilor de centru, dar cu acordul părţii adverse şi a directorului de arbitraj

-trebuie să deţină cunoştinţe primare de prim ajutor

-nu trebuie să părăsească spaţiul destinat arbitrilor fără acordul directorului de arbitraj

Art.13. Asistenţa medicală:

Turneele vor fi desfăşurate sub supravegherea unui personal medical, de prim ajutor, calificat.

Medicul este cel care decide dacă sportivul este apt să continue sau nu competiţia, şi va aplica măsurile de rigoare.

Art.14. Asigurarea pentru concurs:

Organizatorul trebuie să asigure toate condiţiile revendicate de buna desfăşurare a concursului. Într-un dosar vor fi păstrate în original toate documentele necesare, care vor fi consultate de oficiali, în caz de necesitate. Dosarul va conţine: programul competiţiei pe zile şi ore, o listă cu date despre spaţiile de luptă, aparatele de tehnici speciale, spargeri, şi diferite obiecte indispensabile (scaune, mese, steguleţe, mape, pixuri, diplome, medalii, ecusoane, un afiş al concursului etc.).

Art.15. Spaţiul de concurs (ringul):

Dimensiunile spaţiului de concurs – maxim 9 x 9 metri.

Masa oficială a ringului va fi amplasată lîngă ring.

Orice depăşire a ringului va fi sancţionată corespunzător probei.

Art.16. Delegaţi:

Un delegat al unui club sportiv, care poate avea statut de oficial, antrenor, instructor sau arbitru poate să înscrie sportivii în competiţie. El va prezenta documentele necesare pentru concurs, va achita toate obligaţiile financiare către federaţie şi organizator, şi va fi prezent la cîntărirea sportivilor. De asemenea, delegatul este obligat să participe la şedinţa tehnică din seara înscrierii în concurs, şi să participe la tragerea la sorţi a sportivilor pe categorii.

Art.17. Antrenori, instructori:

Pentru probele - lupta «VOIEVOD» (individual), lupta «VOIEVOD» (echipe) şi lupta cu armele va fi un singur antrenor sau instructor, care va sta la cel puţin 1 m depărtare de ring. Acesta va purta pantofi sport, bluză trening, şi prosop, şi nu se va implica în desfăşurarea competiţiei.

Antrenorul nu are dreptul să vorbească cu arbitrii, iar în cazul încălcării repetate a prevederilor arbitrul de centru, în comun cu preşedintele juriului poate dispune descalificarea antrenorului şi înlocuirea lui.

Antrenorul sau instructorul este singurul în măsură să prezinte un protest oficial (contestaţie).

Art.18. Acordarea premiilor:

Premiile vor fi acordate tuturor competitorilor plasaţi pe locurile I, II şi III. Sportivii care au abandonat competiţia din alte motive decît medicale, însă s-au situat pe locurile premiante, nu vor fi premiaţi. Premierile se fac pentru fiecare categorie sau grilă, copii, juniori, seniori, masculin şi feminin. În cazul echipelor, fiecare membru primeşte diplome sau medalii.

Dacă la o categorie sau probă participă mai puţini de patru sportivi, ei vor fi premiaţi în funcţie de performanţe, însă rezultatele lor nu vor contribui la formarea clasamentului general. Numărul total de medalii se va calcula de către organizator însumînd medaliile pentru fiecare categorie în parte.

Campionul general poate fi desemnat după numărul de locuri I la diferite probe, cu condiţia că au existat cel puţin patru concurenţi. Dacă însă sunt mai mulţi candidaţi, departajarea se va face după numărul de medalii de argint şi bronz. În cel mai rău caz campionii generali vor fi premiaţi cu aceleaşi medalii.

Art.19. Clasamentul general al echipelor:

Clasamentul general se face separat pentru copii, juniori şi seniori. Pe premiile oferite va fi imprimată poziţia cîştigată.

La clasamentul general se iau în considerare doar probele la care au participat minim patru competitori. În cazul în care unul dintre ei este eliminat, ceilalţi trei pot influenţa formarea clasamentului. În cazul echipelor, va fi acordată o singură medalie, şi nu fiecărui membru.

Art.20. Verificarea greutăţii sportivilor:

Verificarea greutăţii se face doar pentru sportivii care participă la probele - lupta «VOIEVOD» (individual) şi lupta «VOIEVOD» (echipe). Cîntărirea se face în ziua înscrierii la concurs, iar în cazuri excepţionale, în prima zi a competiţiei. Sportivii care nu şi-au verificat greutatea pînă la ora începerii concursului sunt eliminaţi.

Art.21. Anunţurile:

Sportivii trebuie să iasă pe ring imediat ce este făcut anunţul. Anunţul poate fi repetat şi a doua oară, iar concurentul va fi descalificat dacă nu-şi face apariţia în decurs de două minute.

Echipamentul va fi controlat de arbitrul de centru în cazul probelor - lupta «VOIEVOD» (individual) şi lupta «VOIEVOD» (echipe).

Art.22. Forme tradiţionale (individual), forme tradiţionale (echipe) şi demonstraţie:

a) Complexele formale «Voievod» – Forma Nr.1 / Nr.2 / Nr.3 / Nr.4 / Nr.5

b) Puncte acordate:

Se acordă un maxim de puncte la următoarele cerinţe:

Forme tradiţionale (individual) - conţinut tehnic (5), putere (3), balans (3), respiraţie (3) şi ritm (3);

Forme tradiţionale (echipe) - conţinut tehnic (5), putere (3), balans (3), respiraţie (3), ritm (3), prezentare (5), lucru în echipă (5) şi coregrafie (5);

Demonstraţie (echipe) - prezentare (5), lucru în echipă (5), coregrafie (5) şi conţinut tehnic (5).

Notă: Nu se admit punctaje ce conţin zecimale (de exemplu 2,5 puncte), ci doar numere întregi.

Art.23. Lupta «VOIEVOD» (individual), Lupta «VOIEVOD» (echipe) şi Lupta cu Armele:

a) Zone de ţintă:

-Zona capului, înainte şi părţile laterale

-Zona trunchiului de la gît în jos pînă la nivelul centurii, pe părţile frontale şi laterale de sub axilă, cu excepţia spatelui

-Zona picioarelor, de la nivelul centurii în jos pe părţile laterale, dar nu şi pe acele frontale

b) Puncte acordate:

 Lupta «VOIEVOD» (individual) şi lupta «VOIEVOD» (echipe) – semi-contact / full-contact

1 punct:

-atac cu mîna la secţiunea superioară (cap) şi mijlocie (trunchi)

-atac cu piciorul la secţiunea mijlocie (trunchi) şi de jos (picioare)

2 puncte:

-atac cu piciorul la secţiunea superioară (cap)

+1 punct:

 • cînd tehnica este executată corect, dinamic, cu rapiditate şi precizie, este focalizată pe ţintă şi are un scop bine determinat (nu aplicată la întîmplare sau din spaimă)

Art.24. Tehnici speciale şi spargeri forţă:

Puncte acordate:

Tehnici speciale (individual) – lungime / înălţime

1 punct – pentru obiectul crăpat / îndoit

2 puncte – pentru obiectul sfărîmat / spart

 Spargeri forţă (individual) –mână / picior

1 punct – pentru obiectul crăpat / îndoit

2 puncte – pentru obiectul sfărîmat / spart

Notă: Punctajului este stabilit în dependenţă de modul în care a fost lovit obiectul.

Art.25. Greşeli -1 punct:

Va fi scăzut 1 punct pentru următoarele greşeli:

-Pierderea cumpătului (furie)

-Insultarea adversarului

-Muşcarea sau zgîrîerea adversarului

-Lovirea adversarului cu cotul, genunchiul, sau fruntea

-Atacarea unui adversar căzut sau ieşit în afara spaţiului de luptă

-Rănirea adversarului.

Art.26. Avertismente:

Sunt aplicate în cazurile:

-Atacul altor zone decît acelea ţintă

-Se păşeşte în afara ringului (excepţie fac cazurile în care sportivul este împins de către concurent în afara ringului)

-Căderea intenţionată. Excepţie fac sportivii împinţi de concurent

-Adversarul este strîns sau îmbrîncit

-Secerarea picioarelor adversarului

-Simularea unei lovituri tari, pentru a cîştiga din timp

-Evitarea unei lovituri, prin întoarcerea spatelui, sau fuga în afara ringului

Art.27. Descalificări:

Se vor efectua în următoarele condiţii:

-Purtare necuviincioasă faţă de oficiali, sau ignorarea instrucţiunilor

-Pentru contactul prea dur, care are scopul de a distruge adversarul

-Pentru comiterea consecutivă a trei greşeli

-Pentru orice competitor aflat sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice

Art.28. Rănirile la proba Lupta «VOIEVOD»:

Când un competitor este rănit, arbitrul de centru trebuie să oprească meciul şi să cheme doctorul.

Dacă doctorul va concluziona că sportivul nu este în stare să lupte, atunci acesta va fi declarat:

-a) câştigător – dacă adversarul este responsabil de accidentare

-b) învins – dacă adversarul nu este responsabil de accidentare

-c) descalificat – dacă ignoră sau refuză să accepte decizia medicului

Dacă ambii competitori sunt incapabili să lupte în continuare din cauza rănilor, atunci cîştigător va fi desemnat sportivul cu cele mai multe puncte acumulate. În cazul în care se află pe picior de egalitate consiliul ringului va desemna cîştigătorul.

Art.29. Contestaţia:

Numai antrenorul are dreptul să contesteze decizia arbitrilor, dar nu mai tîrziu de cinci minute după luarea acesteia. Contestaţia se completează chiar la masa preşedintelui juriului. Dacă plîngerea este acceptată, atunci taxa achitată anterior pentru anularea hotărîrii juriului va fi returnată antrenorului.

În acest caz arbitrii ringului vor lua una din următoarele hotărîri:

-să păstreze decizia anterioară

-să repete meciul

-să inverseze decizia

-să descalifice ambii competitori

Art.30. Discutarea contestaţiilor:

Înainte de a lua o decizie, preşedintele juriului va discuta cu directorul de arbitraj, antrenorul şi reprezentantul părţii adverse. Deciziile sunt luate în dependenţă de regulile expuse în document şi cele însuşite la cursurile de arbitraj.

Art.31. Descalificarea antrenorului, instructorului şi reprezentantului echipei:

Antrenorii, instructorii şi reprezentanţii echipei pot fi descalificaţi împreună cu întreaga echipă de la competiţie, sau de la viitoarele competiţii. Descalificarea va fi hotărâtă de Colegiul Central al Arbitrilor şi anunţată de către directorul de arbitraj.

Art.32. Retragerea echipei:

Retragerea echipei de la competiţie, sub formă de protest, va provoca:

-descalificarea automată a tuturor sportivilor din concurs şi pierderea locurilor obţinute

-pierderea drepturilor pe linie de arbitraj a arbitrilor din club

-perioada de suspendare a sportivilor clubului va fi hotărîtă de Biroul Federal.

 • Voteaza Cel mai bun sportiv
 • Campania Noi - moldovenii
 • Bogdania.MD

 • Voievod inscriere
 • orarul antrenamentelor
 • Parteneri

 • Controlul medical
 • Guvernul Tinerilor din Republica Moldova
 • orarul antrenamentelor
 • WTKA
 • Acte de caritate